Turvallisuus

Henkilöhissillä on käyttökertoja keskimäärin 150 000, toimisto- ja liikerakennusten hisseillä jopa puoli miljoonaa vuodessa. Suomessa käytössä olevat lähes 50 000 hissiä ovat perinteisesti hyväkuntoisia.

Hissin haltija vastaa aina viime kädessä itse hissin turvallisuudesta ja laitteiston kunnosta sekä lakisääteisistä tarkastusten tilaamisista. Huolellinen kunnossapito antaa hissille pitkän käyttöiän. Se on kiinteistölle myös edullisin vaihtoehto. Koska hississä on liikkuvia ja kuluvia osia, jotka vaativat säännöllistä huoltoa ja tarkastuksia. Nämä toimenpiteet takaavat hissien palvelukyvyn ja turvallisuuden.

Huolto ja välittömät kunnostukset ennaltaehkäisevät usein kalliit ja jälkeenpäin hankalastikin toteutettavat korjaukset. Lisäksi ne ehkäisevät vaaratilanteiden syntymistä. Pelastustöistä kannattaa sopia huoltoliikkeen kanssa, koska taitamattomasti suoritettuna nekin voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Suurimmat hissejä koskevat turvallisuusriskit liittyvät kynnyksiin ja kiilautumiseen. Vanhojen hissien turvallisuutta voidaankin parantaa esimerkiksi suojaamalla korin kulkuaukko ja tehostamalla hissien pysähtymistarkkuutta.

Yleisin onnettomuustyyppi hississä on kiilautuminen esimerkiksi lastenrattaiden, matkalaukkujen, roska- tai jäteastian kanssa. Vanhat hissit usein myös pysähtyvät epätarkasti. Kynnys vaikeuttaa kulkemista esimerkiksi pyörätuolin, lasten-vaunujen ja muiden pyörillä liikuteltavien esineiden kanssa ja siihen voi helposti kompastua ja kaatua.

Hissien luotettavuutta, käyttömukavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa. Ratkaisuja ja vaihtoehtoja ovat esimerkiksi korin kulkuaukon suojaaminen ovella ja hissien pysähtymistarkkuuden tehostaminen. Tarkkuus lisää kulkumukavuutta ja ehkäisee kompastumisia.

 

TUKESin Hissillä turvallisesti -opas (pdf) kiinteistöalalle ja taloyhtiöille.

Oppaassa esitetään mm. hissin haltijalle kuuluvat tehtävät ja vastuut sekä huollon merkitys turvalli-suudelle ja toimintavar-muudelle. Oppaassa selvitetään myös, mitä parannuksia saadaan hissin käyttöön modernisoinnilla tai vanhan hissin korvaamisella kokonaan uudella hissillä.

Turvallinen hissimatka

Turvallinen hissimatka Hissiturvallisuudesta vastaava Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tehnyt yhdessä Suomen Hissiyhdistyksen, Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa internettiin sivuston, jossa annetaan ohjeita eri aikakausina 1930-, 1970- ja 2000 luvulla valmistuneiden hissin turvalliseen käyttöön. Sivuilla on myös esitetty, mitä tyypillisiä vaaroja eriaikakauden hissillä kuljettaessa on.