SUHY valvoo, edistää ja
parantaa alan yleisiä
toimintaedellytyksiä

Hae jäseneksi Suomen Hissiyhdistys ry:n

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa hissialalla toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lue yhdistyksen eettiset säännöt. Ota yhteyttä Asiamieheen.

Asiamies: Olli Vitikka

c/o Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Puhelin: 040 922 6499
Sähköposti: olli.vitikka@stul.fi

Suomen Hissiyhdistys ry

Puhelin: (09) 547 610

PL 55
02601 Espoo