Suomen Hissiurakoitsijayhdistyksen jäsenyritysten eettiset säännöt

 1. suorittaa annetut hissi- ja sähköasennustehtävät huolellisesti, parhaalla mahdollisella taidolla ja rehellisesti siten, että työn tulos täyttää määräysten ja tilaajan asettamat vaatimukset.
 2. kieltäytyy tekemästä sellaisia asennuksia, jotka ovat vastoin sähkö- ja hissiturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita. Turvallisuuden takaamiseksi hän käyttää moitteettomia asennustapoja, ammattitaitoisia asentajia ja turvallisia komponentteja.
 3. kertoo tilaajalle, mikäli suunnitelmissa tai muissa työhön liittyvissä asia-papereissa tai tilaajan vaatimuksissa on seikkoja tai ristiriitaisuuksia, jotka voivat estää toivotun lopputuloksen.
 4. sitoutuu käsittelemään asiakkaansa hänelle luovuttamia asiapapereita luottamuksellisesti sekä ottamaan huomioon niihin liittyvät tekijänoikeus- ja muut kysymykset.
 5. seuraa kiinteästi alan teknistä kehitystä ja alaan liittyvien määräysten muutoksia hyvän ammattitaitonsa säilyttämiseksi.
 6. huolehtii yritykselle kuuluvien verojen ja veronluonteisten maksujen sekä työntekijöiden ja yrittäjän eläkemaksujen oikeasta ja oikea-aikaisesta suorittamisesta.
 7. sitoutuu olemaan käyttämättä ns. harmaata työvoimaa ja noudattaa työ-voimapolitiikassaan ja muutenkin vain yleisesti sovittuja pelisääntöjä.
 8. käyttää asianmukaisia asennus- ja testausvälineitä ja huolehtii muutoinkin työturvallisuusasioista.
 9. ottaa huomioon yrityksen toiminnan ja työympäristön sekä käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
 10. ei vahingoita muiden hissiurakoitsijoiden eikä samassa rakennuskohteessa toimivien muiden yrittäjien liiketoimintaa tai vahingoita heidän mainettaan.
 11. ei jatka töitä toisen hissiurakoitsijan keskeyttämällä työmaalla selvittämättä tältä keskeytyksen syytä.
 12. myötävaikuttaa siihen, että urakoitsijat valitaan ensisijaisesti ammattitaidon, kokemuksen ja muun pätevyyden perusteella.
 13. edustaa ammattikuntaansa kaikessa toiminnassaan siten, että hissialan maine korkeaa teknistä ammattitaitoa vaativana alana entisestään korostuu.