Hälytysjärjestelmät

Hissi kulkulaitteena on yksi yleisimmin käytetyistä kulkuvälineistä, joiden käyttöikä on erittäin pitkä. Maassamme vanhimmat käytössä olevat laitteet lienevät viime vuosisadan alkupuolelta – ja vielä lähes alkuperäisessä kunnossa. Hissitekniikan kehitys on parantanut niin turvallisuutta kuin käyttövarmuutta ja mukavuutta.

Hissien hälytyslaitteiden olemassaolo ja taso riippuvat hissin käyttöönottoajasta ja rakenteesta sekä siitä, sijaitseeko se asutussa talossa vai ns. asumattomassa talossa, joita ovat toimisto- ja teollisuusrakennukset.

Kilisevästä kellosta kaukohälytykseen

Vuoden 1937 hissimääräyksissä oli vaatimus ”Henkilöhississä tulee olla hälytyslaite, jonka ääni kuuluu kuilun ulkopuolelle, jos hissi kulkee täysin umpinaisessa kuilussa ”

Tällaisenaan vaatimukset olivat voimassa vuoteen 1949, jolloin silloinen viranomainen Sähkötarkastuslaitos ry uusi määräykset. Hälytyskello edellytettiin asennettavaksi kuilun ulkopuolelle ja merkittäväksi erillisellä tekstillä Hissin hälytys. Vasta 1970-luvulla alettiin edellyttää hälytyslaitteille jakeluverkosta riippumatonta energiansaantia ja asumattomien rakennusten hissien hälytysten johtamista ympäri vuorokauden valvottuihin paikkoihin, joita pääasiassa olivat suuret kiinteistöjen huoltoyhtiöt ja vartiointiliikkeet.

Vuonna 1997 hissidirektiivi toi uusiin hisseihin laitteen, jolla saadaan yksinkertaisesti hälytysnappia painamalla kaksisuuntainen puheyhteys ympäri vuorokauden valvottuun paikkaan. Kaukohälytyslaitteesta on hissistandardiperheeseen laadittu oma standardi SFS-EN 81-28, jossa on asetettu teknisten vaatimusten lisäksi myös muita vaatimuksia.

Varmistettavat toiminnot

Vuonna 2004 vahvistetun standardin mukaan hälytysjärjestelmän tulee olla sellainen, ettei sillä voi lähettää hälytystä silloin, kun hissin kori on kerrostasanteella ja automaattiovet ovat avautuneet, kääntöovet ovat avattavissa tai kori liikkuu kohti pysähdystasoa. Näin eliminoidaan turhat hälytykset, jotka ovat aiheuttaneet turhia pelastuskäyntejä tai tarkastuksia.

Hälytyslaitteen varavoiman saanti on myös aina varmistettava. Käytettäessä ladattavaa varavirtalähdettä pelastuspalveluun on saatava automaattinen ilmoitus virtalähteen varauskyvyn laskemisesta sellaiselle tasolle, ettei se kykene takamaan hälytyslaitteen toimintaa tunnin ajan.

Hälytyspainikkeiden erotuttava
Hälytyslaitteen käyttöpainikkeet korissa on merkittävä siten, että hätätilanteessa ne on selkeästi erotettavissa muista painikkeista. Painikkeessa on oltava symboli, joka kuvaa hälytyslaitetta. Painikkeen tulee olla väriltään keltainen ja sen läheisyydessä on oltava teksti, miten hätätilanteessa menetellään.