Vammaishissit

Suomen Hissiurakoitsijayhdistyksen vammaishissijaosto on tehnyt tämän hankintaoppaan helpottamaan ostajan ja käyttäjän asemaa, koska vammaishissien hankinnoissa on esiintynyt tietämättömyyttä etenkin käyttäjän turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Vammaishissit ovat nostolaitteita, joiden avulla liikuntaesteiset avustajineen voivat siirtyä kerrostasolta toiselle joko portaiden suuntaisesti kulkevalla (porrashissi) tai pystysuoraan nostavalla (pystyhissi) hissillä.

Määräykset

Vammaishisseissä tulee noudattaa konedirektiivin turvallisuusvaatimuksia (huom! ei hissidirektiivin). Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta vaatii mm, että kustakin vammaishissistä on oltava:

  • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka kertoo vammaishissin täyttävän konedirektiivin turvallisuusvaatimukset.
  • Käyttöönotettavissa vammaishisseissä on oltava CE-merkintä, joka kertoo vammaishissin täyttävän sille asetetut turvallisuusvaatimukset.
  • Vammaishissin pitää olla tyyppitarkastettu EY:n tyyppitarkastusmenettelyn mukaisesti, jos ko. hissiin liittyy putoamisvaara korkeammalta kuin 3 metriä.
Asennusoikeudet

Vammaishissin asentajalla – asennusliikkeellä – on oltava sähköasennusoikeus nostokorkeuden ollessa alle 2 metriä ja hissiasennusoikeus nostokorkeuden ollessa yli 2 metriä. Asennusoikeuden olemassa olon voi tarkastaa sähköturvallisuusviranomaiselta TUKESilta, joka rekisteröi sähköasennus- ja hissiasennusoikeudet omaavat liikkeet Suomessa, puhelin 029 5052 000.

Vammaishissitarkastukset

Asennusliike tekee asentamalleen vammaishissille käyttöönottotarkastuksen, jonka jälkeen asennusliike saa luovuttaa sen tilaajalleen käyttöön.

Lisätietoja:
Vammaishissioppaasta
Suomen Hissiurakoitsijayhdistyksestä, puhelin (09) 547 610.