Hissiurakoitsijat 19.12.2016

Hissiturvallisuuslaki voimaan 1.1.2017

Perjantaina 16.12.2016 presidentti hyväksyi uuden hissiturvallisuuslain.

Uusi hissiturvallisuuslaki Laki tuo joitakin muutoksia hissialalle. Hissiturvallisuuslain tuomista muutoksista hissialalle on hissiturvallisuusviranomaisella Tukesin johtavan asiantuntijan Antti Savolan esitys helmikuun hissiseminaarissa.

Yksi oleellinen muutos, joka vaikuttaa hissiurakointiin, on rekisteröintivelvoitteen poistuminen uusien hissien asennuksia tekeviltä yrityksiltä. Uushissiasennuksia tekevän yrityksen ei vuoden vaihteen jälkeen tarvitse enää rekisteröityä Tukesille hissiurakoitsijaksi, eli yrityksen ei tarvitse enää ilmoittaa viranomaiselle hissitöistä vastaavaa hissitöiden johtajaa, jolla on kelpoisuuden osoituksena hissipätevyystodistus. Hissitöiden johtaja tarvitaan kuitenkin edelleen huolto-, korjaus ja modernisointia tekevässä yrityksessä. Yrityksen tulee edelleen olla merkittynä Tukesin hissiurakoitsijarekisteriin ja yrityksen palveluksessa tulee olla hissitöistä vastaava hissipätevyyden omaava töiden johtaja.

Pätevyystodistuksen saaminen vuoden vaihteessa "helpottuu" ammatillisen tutkinnon osalta. Vuoden vaihteen jälkeen koulutusvaatimukseksi riittää soveltuva ammatillinen tutkinto, jonka opintosisältövaatimus määritellään vielä joulukuun aikana annettavalla valtioneuvoston asetuksella hissien turvallisuudesta. Käytännössä se tarkoittaa vuoden vaihteen jälkeen soveltuvaa sähköalan perustutkintoa, eli sähköasentajan koulutusta, riittävän laaja-alaista 3 vuoden pituista työkokemusta hissialan työtehtävissä ja hyväksytysti suoritettua hissiturvallisuustutkintoa. Hissiasentajan ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto lyhentää työkokemusvaatimusta yhdellä vuodella.

Valtioneuvosta antaa vielä joulukuussa asetuksen hissien turvallisuudesta, jolla tarkennetaan muun muassa hissiturvallisuuslaissa asetettuja hissipätevyys- ja tarkastusvaatimuksiin liittyviä vaatimuksia.

Ennen lain voimaan tuloa myönnetyt hissipätevyydet jäävät voimaan annetussa laajuudessa. Nykyisen sähköturvallisuuslain mukaiset hissihuoltopätevyydet ja hissipätevyys 2 todistukset voi arviointilaitos Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy vaihtaa vuoden vaihteen jälkeen uuden hissiturvallisuuslain mukaisiksi hissipätevyyksiksi, jotka oikeuttavat laajempaan töidenjohtoalueeseen mm. hissien perusparannus- ja modernisointitöissä.

Hissien määräaikaistarkastuksiin tulee muutoksia. Uuden hissin ensimmäisen määräaikaistarkastuksen väli lyhenee neljästä vuodesta kahteen vuoteen, eli haltijan on tilattava uudelle hissille ensimmäinen määräaikaistarkastus kahden vuoden kuluessa hissin käyttöönotosta.

Myös sähkökäyttöisten nosto-ovien määräaikaistarkastusvaatimukse t muuttuvat. Nosto-oville, joiden nostokorkeus on alle 2,9 m eivät ole enää lakisääteisen tarkastusvaatimuksen piirissä. Nosto-oville, joiden nostokorkeus 2,9 metriä tai enemmän, on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran neljän vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen tarkastus neljän vuoden välein. Nosto-oven haltijan on huolehdittava määräaikaistarkastusten teettämisestä.

Uusi hissiturvallisuuslaki ja valtioneuvoston asetus julkaistaan ennen vuoden vaihdetta "Suomen säädöskokoelmassa".


Siirry sivun alkuun