Hissiurakoitsijat 9.10.2013

RASTOR Oy:ssä hissiasentajan ammattitutkintokoulutusta

RASTOR Oy:ssä alkaa 25.11.2013 hissiasentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus.

KOULUTUS ON TARKOITETTU

Henkilöille, jotka työskentelevät hissiasentamisen työtehtävissä.

KOULUTUS ANTAA

• valmiudet hissiasennuksen osa-alueiden kokonai- suuksien hahmottamiseen, niiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

• valmiuksia kehittää yrityksen toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta.

• ajankohtaista tietoa hissitekniikasta sekä käytettävistä laitteista ja koneista.

• valmiudet hissiasentajan ammattitutkinnon suorittamiseen.

Koulutuksen kestoon ja sisältöön vaikuttavat opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

Hissiasentajan ammattitutkinnon suorittaneen henkilön on nykyisin mahdollista saada hissitöiden johtajalta vaadittava Hissipätevyys 1 todistus. Se edellyttää soveltuvan hissiasentajan ammattitutkinnon lisäksi riittävän laaja-alaisen työkokemuksen hissiasennuksiin perehdyttävissä tehtävissä ja hyväksytysti suoritetun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hissiturvallisuustutkinto.

KOULUTUKSEN HINTA

Hissiasentajan ammattitutkinto toteutetaan valtion tukemana, jolloin sen omavastuuhinta on 2 500 € (alv 0 %) + tutkintomaksu. Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on sekä opiskelijalle että työnantajalle maksuton lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 € ja opiskelijan hankkimaa alan kirjallisuutta (esim. standardit).

LISÄTIEDOT JA KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Anne Eero

puh. 020 7798 342 anne.eero(at)rastor.fi

Lisätietoja ja ilmoittautumiset myös RASTOR Oy:n verkkosivuilta

 

Esimiestyö pohjakoulutukseen on vankka pohja työnjohdollisissa tehtävissä toimimiseen.

 

Siirry sivun alkuun