Hissiurakoitsijat 8.3.2013

Hissejä huolletaan vaativissa olosuhteissa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat antaneet ammattilaistiedotteen hissihuollosta

Hissejä huolletaan vaativissa olosuhteissa

Yhtä henkilöhissiä käytetään keskimäärin 150 000 kertaa vuodessa, toimisto- ja liikerakennusten hissejä jopa puoli miljoonaa kertaa vuodessa. Hissien huoltaminen on vaativaa työtä, johon liittyy paljon riskejä. Työskentelyolosuhteissa on usein puutteita.

Hissien huoltotyöt joudutaan monesti tekemään ahtaassa tilassa. Avoimessa hissikuilussa työskentelevät ovat työkaluineen vaarassa pudota. Muitakin vaaratekijöitä on: Hissi voi lähteä yllättäen liikkeelle, siitä voi saada sähköiskun, hissikoneiston osat alkavat liikkua odottamattomalla tavalla tai hissin käyttäjät toimivat yllättävästi. Mikäli työntekijöiden turvallisuus on vaarassa, pitää asia korjata mahdollisimman nopeasti.

Jotta hissit pysyvät turvallisina, ne pitää huoltaa ja tarkastaa säännöllisesti sekä viat korjata. Kun hississä on turvallista työskennellä, voidaan huolto tehdä nopeasti ja esteettömästi. Tämä on myös hissin haltijan etu.

Riskit arvioitava ennen työskentelyä

Hissien huolto- ja kunnossapitotyötä tekevien yritysten on noudatettava työturvallisuuslain vaatimuksia. Laki edellyttää, että työnantajan on arvioitava riskit ennen töiden aloittamista ja ryhdyttävä riskien arvioinnin edellyttämiin toimenpiteisiin. Puutteet hissien työturvallisuudessa saattavat kasvattaa kunnossapitoon käytettyä aikaa tai olla jopa esteenä työn tekemiselle.

Sähköturvallisuuslain mukaan hissin haltija vastaa hissin turvallisuudesta. Haltijoita ovat tyypillisesti asunto-osakeyhtiöissä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Heidän on huolehdittava muun muassa hissin huollosta, tarkastamisesta ja siitä, että havaitut viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti.

Työolosuhteiden turvallisuutta parannetaan yhteistyöllä

Hissityöturvallisuudesta laadittu ohje (kansallinen standardi SFS 5880) huomioi hissityön erityispiirteet. Standardissa on nostettu esille asioita, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen: ohjauskeskusten kosketussuojaus, pääkytkin, huoltoajopainikkeet, pysäytyspainike kuilun pohjalla, koneiden ja laitteiden mekaaninen suojaus, kuilun pohjan tikkaat ja konehuoneen kulkutiet. Nämä on tärkeää saattaa vastaamaan tämän päivän turvallisuusvaatimuksia.

Puutteet hissin työskentelytilojen turvallisuudessa eivät aina ole hissin haltijan tiedossa. Hissin huoltajalla on paras käsitys tilanteesta ja hänen tulisikin välittää haltijalle tieto puutteista. Haltija voi tilata työturvallisuusriskien arvioinnin hissitarkastuksia tai huoltoa tekeviltä yrityksiltä. Jotta turvallisuuspuutteet saadaan korjattua, tarvitaan yhteistyötä hissihuoltoliikkeiden, tarkastuslaitosten ja hissit omistavien taloyhtiöiden kesken.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylitarkastaja Kari Seppänen, puhelin 029 5163 490

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Antti Savola, puhelin 029 5052 684

Siirry sivun alkuun