Hissiurakoitsijat 20.8.2012

Hissiasentajakoulutusta

Hissiasentajan ammattitutkintoon valmentava koulutus Rastor Oy:ssä 26.10.2012 - 26.5.2014

Koulutus antaa

  • valmiudet hissiasennuksen osa-alueiden kokonaisuuksien ahmottamiseen, niiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
  • valmiuksia kehittää yrityksen toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta
  • ajankohtaista tietoa hissitekniikasta sekä käytettävistä laitteista ja koneista
  • valmiudet hissiasentajan ammattitutkinnon suorittamiseen

Hssiasentajan ammattitutkinto hyväksytään nyt myös hissipätevyys 1 todistuksen saamiseksi vaadittavaksi tutkinnoksi. Hissipätevyys 1 todistus annetaan, kun henkilö on suorittanut soveltuvan hissiasentajan ammattitutkinnon ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hissiturvallisuustutkinnon sekä omaa vähintään kahden vuoden pituisen riittävän laajalaisen hissiasennuksiin perehdyttävän työkokemuksen. Pätevyystodistuksen saamiseksi asetetuista ehdoista lisätietoa Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:stä.

Lisätietoa koulutuksesta Rastor Oy:stä.

Koulutusesite pdf

Siirry sivun alkuun