Hissiurakoitsijat 12.7.2012

Tilaajavastuulain muutokset hyväksytty eduskunnassa

Harmaiden markkinoiden torjumiseksi on tilaajavastuulakiin tehty muutoksia.

Tilaajavastuulain muutos on hyväksytty eduskunnassa kesäkuussa. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutokset tulevat voimaan syyskuun alussa.

Lakimuutoksella laajennetaan tilaajan selvitysvelvollisuutta myös urakoitsijan tapaturmavakuutuksista. Enää ei välty selvityksen tekemisestä vakiintuneissakaan sopimussuhteissa, vaan tilaajavastuulain muutoksen tultua voimaan selvitykset on tehtävä kaikissa kohteissa, jotka tiulaajavastuulaki edellyttää..

Myös laiminlyöntimaksuihin on määritelty ns. korotettu maksu, jonka suuruus on vähintään 16 000 € ja enintään 50 000 €.

Eduskunnan hyväksymä lakimuutosteksti löytyy verkkosivuilta.

 

Siirry sivun alkuun