Hissiurakoitsijat 3.12.2010

Sähköturvallisuuslakia muutettu

Hissi- ja sähkötöiden johtajana toimimista useassa yrityksessä rajoitetaan.

Eduskunta hyväksyi marraskuussa muutoksia sähköturvallisuuslakiin. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2011 alusta.

Sähköturvallisuuslain 9 § lisättiin vaatimus, jonka mukaan sama henkilö voidaan hyväksyä hissi- tai sähkötöiden johtajaksi samanaikaisesti enintään kolmelle toiminnanharjoittajalle. Tämän vaatimuksen osalta on siirtymäaika 1.1.2012 saakka, johon mennessä nyt useammassa kuin kolmessa yrityksessä toimivan hissitöiden johtajan on tehtävä päätös missä yrityksissä jatkaa töiden johtajana ns. "lupamiehenä".

Muut muutokset koskevat viranomaisvalvontaan ja tarkastuksiin liittyviä asioita sekä niistä mahdollisesti tulevien kustannusten kohdentamista.

Esimerkiksi sähköturvallisuuslain 30 § lisättiin vaatimus, jonka mukaan tarkastajan on määrättävä uusintatarkastus, jos tarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita. Uusintatarkastus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa ja tarkastuslaitoksen tulee ilmoittaa Turvatekniikan keskukselle vuosittain annettavassa toimintakertomuksessaan uusintatarkastettavien kohteiden rakentajat ja yhteenveto uusintatarkastetuista laitteistoista.

Siirry sivun alkuun