Hissiurakoitsijat 7.7.2010

Hissialaan vaikuttavia säädösmuutoksia julkaistu ja valmisteilla

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi muutosasetuksen (351/2010) sähköalan töistä annettuun päätökseen toukokuussa ja se tuli voimaan 31.5.2010. Päätösmuutoksella on vaikutusta myös hissialalle, koska päätöksen muutetussa 11 §:ssä määritellään riittävä ammattitaito tehdä itsenäisesti sähkötöitä. Muutoksessa asetettiin myös vaatimus töiden johtajana toimiville henkilöille, joiden tullee ylläpitää ammattitaitonsa ajan tasalla. Tähän ammattitaidon ajan tasalla pitämiseen sisältyy olennaisesti voimassa olevien määräysten ja standardien hallinta. Linkki muutosasetukseen.

Muiden Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltujen muutosten voimaan tulo siirtyy syksyyn. Syksyllä tulee hissipätevyystodistusten saamiseksi tehtävät muutokset vaadittaviin koulutukisiin. Lisäksi nosto-ovien tarkastuksia koskevia asioita tarkastellaan ja niihin tullee todennäköisesti muutoksia. Niistä lisää kun muutosesitykset tulevat kesälomien jälkeen lausunnolle.
Siirry sivun alkuun