Hissiurakoitsijat 11.4.2009

Vanhojen hissien turvallisuus selvitetään

Huhtikuun alussa Työ- ja elinkeinoministeriössä järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa aiheena oli vanhojen käytössä olevien hissien turvallisuus.

Tilaisuuteen oli kutsuttu keskeiset tahot, hissien haltijoista hissialalla toimiviin. Tilaisuus järjestettiin, koska Euroopan komission jäsenmailleen antama suositus vanhojen hissien turvallisuuden parantamisesta ei Suomessa ole toteutunut toivotulla tavalla. Meillä vanhojen hissien käyttöturvallisuus verrattuna uusien hissien turvallisuuteen on oleellisesti huonompi. Vanhat hissimääräykset sallivat turvallisuuden kannalta huonompia teknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi korin ovettomuus, pysähtymistarkkuudet, hälytysjärjestelmä yms. ovat hissin käyttäjille vanhoissa hisseissä oleviä onnettomuusriskejä.

SUHYn edustajina tilaisuudessa olivat hallituksen puheenjohtaja Tapio Härö ja jäsen Aulis Kalliomäki.

Tilaisuudessa sovittiin, että Työ- ja elinkeinoministeriö tilaa VTT:ltä vanhojen käytössä olevien hissien turvallisuudesta puolueettoman selvityksen, jossa tutkintaan sekä hissien käyttöturvallisuus että myös työturvallisuus hisseillä tehtävissä huolto- ja korjausitöissä.

Siirry sivun alkuun